T.C.
İSLAHİYE İCRA DAİRESİ
2006/133 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO’LU TAŞINMAZIN
ÖzellikleriGaziantep İl, İslahiye İlçe, 0 Ada, 353 Parsel, AYDINOĞLU Mahalle/Köy, Asmalıbük Mevkii, Taşınmaz Aydınoğlu Mah. sınırları içerisinde olup 16.000 m2 yüzölçümüne sahiptir. Aydınoğlu Mahallesine 3 km, İslahiye İlçe Merkezine 13 km mesafede ve ulaşım durumu iyi stabilize yoldan sağlanmaktadır. Taşınmaz bağ vasfında olup hali hazırda üzerinde 15-30 yaşlarında bağ omcalarının dikili olduğu tespit edilmiştir. Eğimi %1-2 civarında, killi tınlı toprak yapısına sahip , taşsız yapıda, makineli tarıma elverişli kültürel bakımlarının ve toprak işlemesinin yapıldığı görülmüştür. Taşınmazın imar planı ve mücavir alan dışında, Belediye hizmetlerinden yararlanmadığı görülmüştür. Taşınmazın 1/4 hissesi dosya borçlusu adına kayıtlıdır.
Taşınmazın parselle ilgili blok çalışmaları devam etmekte olup yeni malikin de parselasyon planlamasını kabul etmesi ve hissesinin normun altına düşmemesi ve bölünmemesi durumunu kabul etmiş sayılacaktır.

AdresiGaziantep İli, İslahiye İlçesi, Aydınoğlu Mah. 0 Ada, 353 Parsel İslahiye / GAZİANTEP
Yüzölçümü16.000 m2
İmar DurumuYok
Kıymeti100.000,00 TL
KDV Oranı%18
Kaydındaki Şerhler: 6200 sayılı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce Yürütülen Hizmetler HakkındAKİ Kanunun Ek 9 maddesi gereğince arazi toplulaştırma kapsamına alınmıştır.
1. Satış Günü04/01/2022 günü 14:00 – 14:05 arası
2. Satış Günü15/02/2022 günü 14:00 – 14:05 arası
Satış Yeri: İslahiye icra müdürlüğü binası yanındaki çocuk parkındaki çardak. Beyler mah. Av. Levent Erdoğan Cad. no: 9 (İslahiye taziye evi yanı) 

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- İş bu satış ilanı Taşınmazın tapu kaydında bulunan, satış ilanı tebliğ edilemeyen tüm ilgililere satış ilanı tebliğ yerine kain olmak üzere, İcra ve İflas Kanunu 127 maddesi gereğince ilan edilmesidir. 
7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2006/133 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.14/10/2021(İİK m.126)(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
 Örnek 64’e karşılık gelmektedir.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/866902/emlak/tarla-tarim-arazisi-bag-bahce/gaziantep-islahiyede-16-000-m²-tarlanin-1-4-hissesi-icradan-satilacaktir