T.C.
GAZİANTEP
İCRA DAİRESİ

2013/12794 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANISatılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri:Gaziantep İli , Şehitkamil İlçesi, İncilipınar Mahallesi1693 ada 129 parsel 4.Kat 17 Bağımsız Bölümde kaytlı 800/8190 arsa paylı taşınmaz mesken niteliğindedir.Gaziantep ili, Şehitkamil İlçesi, İncilipınar Mahallesi, 1693 ada 129 parseldeki taşınmaz 1/1000 ölçekliİmar Planında A-3 Ayrık Nizam 3 katlı Konut ve yola gelmektedir. TaşınmazGaziantep ili, Şehitkamil İlçesi, İncilipınar Mahallesi 52056 nolu sokak üzerindekonumlu Türkoğlu apt. 4. Kat 10 nolu dairedir. Daire 3+1 bireysel kombilidir. Bina asansörsüzdür. Taşınmazın çevresinde ağırlıkla taşınmaz ile benzer özelliklere sahip konut ve yapı alanları yer almaktadır. Bu mesken brüt 125m2 inşaat alanlıdır. Bina girişi güney cepheden sağlanmaktadır. Binanın dış cephesi sıvalı ve boyalıdır. Bina ana giriş kapısıdemir doğramadan imal edilmiştir.
Yapı Maliyet Bedeli = (125 m2) x ( 1800 TL/m2 x 0,6 ) =135.000,00 TL
Keşif Tarihli Arsa Değeri = 2500 TL/m2 x 80 m2 =200.000,00 TL
Taşınmazın Keşif Tarihli Toplam Değeri =335.000,00 TL dir.
Adresiİncilipınar Mah. 52056 Nolu Sok. No:29 Şehitkamil / GAZİANTEP
İmar DurumuVar , Ayrıntısı taşınmaz özelliklerinde belirtilmiştir.
Kıymeti335.000,00 TL
KDV Oranı%1
Kaydındaki Şerhler1- 04/12/2014 Tarih 409991 yev. sayılı tapu kaydına işlenmiş beyana göre “27/11/2014 tarihli rapora göre bu bağımsız bölümün /bloğun projede belirlenen bölüm numarası/blok numarası ile fiili kullanımı uyumsuzdur.”
2- 26/04/2000 Tarih 2117 yev. sayılı tapu kaydına işlenmiş şerh gereğince taşınmaz üzerinde Gaziantep Asliye 4. Hukuk Mahkemesinin 26/04/2004 Gün ve 2000/141 D. İ. Sa. Ya. İle konulmuş İhtiyati Tedbir Şerhi vardır. Mahkemesince verilen 14/09/2020 Tarih 2020/1123 Muh. Sayılı yazı ile ihtiyati tedbirin cebri satışa engel teşkil etmediği bildirilmiştir.
Sair şerhler tapu kaydındaki gibidir. Tapu kaydı dosyamızdan incelenebilir.
1. Satış Günü10/02/2022 günü 15:00 – 15:05 arası
2. Satış Günü08/03/2022 günü 15:00 – 15:05 arası
Satış Yeri: Gaziantep Adliyesi Ek Hizmet Binası Mezat Salonu Şehitkamil/GAZİANTEP

2 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri:Gaziantep ili, Şahinbey İlçesi, Suyabatmaz Mahallesi, 473 ada 190 parsel Zemin Kat 1 Bağımsız Bölümde kayıtlı 10/1000 arsa paylı taşınmaz dükkan niteliğindedir.Taşınmaz 1/1000 ölçekliİmar PlanındaMeydan,Katlı Otopark 1 kat ve Yola gelmektedir. taşınmazGaziantep ili, Şahinbey İlçesi, Suyabatmaz Mahallesi Kozluca caddesi üzerinde konumlu binanın içindeki dükkandır. Taşınmazın çevresinde ağırlıkla taşınmaz ile benzer özelliklere sahip konut ve yapı alanları yer almaktadır.Söz konusu yerzemin katta, yer alan 1 bb numaralı dükkandır. Bina girişi güney ve kuzey cepheden sağlanmaktadır. Binanın dış cephesi sıvalı ve boyalıdır. Binaana giriş kapısıdemir doğramadan imal edilmiştir.
Yapı Maliyet Bedeli = (15 m2) x (1360 TL/m2 x 0,4) = 8.160,00 TL
Keşif Tarihli Arsa Değeri = 1300 TL/m2 x 12,94 m2 =16.822,00 TL
Taşınmazın Keşif Tarihli Toplam Değeri =24.982,00 TL
AdresiSuyabatmaz Mah. Ocak Pasajı Şahinbey / GAZİANTEP
İmar DurumuVar , Ayrıntısı taşınmaz özelliklerinde belirtilmiştir.
Kıymeti24.982,00 TL
KDV Oranı%18
Kaydındaki Şerhler1- 14/11/1994 Tarih 6780 yev. sayılı tapu kaydına işlenmiş beyana göre “Kültür Varlığının Koruma Alanıdır. Tevhit İfraz ve Her Türlü Yapılaşma Kültür Bakanlığının iznine tabidir.” İlgili kurumca verilen cevapta şerhin icraen satışa ve tescile engel olmadığı bildirilmiştir.
2- 26/04/2000 Tarih 2251 yev. sayılı tapu kaydına işlenmiş şerh gereğince taşınmaz üzerinde Gaziantep Asliye 4. Hukuk Mahkemesinin 26/04/2004 Gün ve 2000/141 D. İ. Sa. Ya. İle konulmuş İhtiyati Tedbir Şerhi vardır. Mahkemesince verilen 14/09/2020 Tarih 2020/1123 Muh. Sayılı yazı ile ihtiyati tedbirin cebri satışa engel teşkil etmediği bildirilmiştir.
Sair şerhler tapu kaydındaki gibidir. Tapu kaydı dosyamızdan incelenebilir.
1. Satış Günü10/02/2022 günü 15:15 – 15:20 arası
2. Satış Günü08/03/2022 günü 15:15 – 15:20 arası
Satış Yeri: Gaziantep Adliyesi Ek Hizmet Binası Mezat Salonu Şehitkamil/GAZİANTEP

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6-Açık artırma ilanının tapuda adresi bulunan varsa ilgililere tebliğ edilmesine, adresi bulunmayan ilgililere İ.İ.K. 127.Madde hükümlerinin uygulanmasına, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanının adresi bulunmayan, bulunamayan bu ilgililere tebligat (tebliğ) yerine geçmesine,
7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2013/12794 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.10/12/2021(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/901979/emlak/konut/gaziantep-sehitkamilde-3-1-daire-icradan-satiliktir-coklu-satis-