T.C.
GAZİANTEP
3. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2021/4 SATIŞ

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANISatılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Gaziantep İl, Şahinbey İlçe, 280 Ada, 2 Parsel, MAVİKENT Mahalle/Köy, mavikent ( a blok 1. kat 5 nolu BB.) Mevkii, 5 Nolu Bağımsız Bölüm TAPU KAYDI: Dava konusu taşınmaz tapu kayıtlarında Gaziantep İli, Şahinbey İlçesi, Mavikent Mahallesi 280 ada 2 parselde kayıtlı 35.008,92 m² alanlı arsa nitelikli ana taşınmaz üzerinde kat irtifakınana göre 1/651 arsa paylı A Blok 1. Kat 5 Bağımsız Bölüm numaralı mesken nitelikli taşınmaz olup, 20/21 hissesi davacı Songül VURAL, 1/21 hissesi davalı Yunus CAMUZ adlarına kayıtlı olduğu anlaşılmıştır.
İMAR DURUMU: Dava dosyasında bulunan T:C: Şahinbey Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 08.03.2021 tarih ve E-13423 sayılı yazılarında, Mavikent Mahallesi 280 ada 2 parselde kayıtlı taşınmazın 1/1000 ölçekli imar planında ?Taks:0,25 Kaks:1,50 Yençok 10 Katlı Konut Yapı Adasına gelmektedir, denilmektedir.
İNCELEME: Keşif günü yerinde yaptığım incelemelerde, dava konusu taşınmaz 135006 sokağa cepheli olup konut yapı adasında konumlu olup, Sevil Arif Develi İlkokulunun doğu karşısında, Gaziantep Çevre yolunun yaklaşık 500 m güneyinde, Mavikent Oto Sanayi Sitesinin yaklaşık 600 m kuzeyinde, Akkent Spor Köyünün yaklaşık 1,2 km güneydoğusunda, Şehir Hastanesinin 1,0 km güneybatısında, Şehir merkezine yaklaşık kuş uçumu 7,0 km mesafede bulunmaktadır. Taşınmazın bulunduğu bölge konut fonksiyonlu gelişmekte olup, sosyal ve yeşil alanlara konumludur. Dava konusu taşınmaz belediye ve sosyal hizmetlerden tam olarak faydalanmakta olup, ulaşım sorunu yoktur.
Taşınmazın yukarıda belirtilen tüm olumlu ve olumsuz yönleri dikkate alınmıştır. Ayrıca bu bölgede yaptığım emsal araştırmaları ve serbest piyasa alım-satım rayiçleri de göz önüne alınarak dava konusu taşınmazın keşif tarihi itibariyle arsasının beherm² si1.500,00 TL dir.
Arsa bedeli: 35.008,92 m² x 1/651 arsa payı x 1.500,00 TL/m² – 80.665,71 TL dir.
Adres: Mavikent Mah, 135006 sokak Mavikent TOKİ evleri 2/A A Blok K:1 D:5
Şahinbey/Gazianteptir.
YAPI BEDELİ: Dava konusu taşınmazın bulunduğu parsel üzerinde, zemin kat+8 normal kat olmak üzere toplam 9 katlı betonarme bina bulunmaktadır. Dava konusu meskenin bina girişinin batı cephesinde, binanın 1. Katında kuzeydoğu cephesinde bulunmaktadır. Dava konusu mesken brüt alanı 100,00 m² net 85,00 m² alanlı olup, oda, salon, mutfak, banyo,tuvalet-lavabo, antre ve balkon mevcuttur. Meskenin ıslak hacim taban döşemesi seramik, salon ve odalar taban döşemesi parke kaplı, duvarları ince sıvalı ve boyalı, mutfak tezgah arası, banyo ve tuvalet-lavabo duvarları tavana kadar fayans kaplı, tavanlar plastik boyalıdır. iç kapılar ve pencereler ahşap doğramadır. Dış kapısı çelik doğramadan imal edilmiştir. Dava konusu meskenin elektrik, suyu, asansörlü ve ferdi doğalgaz kakoriferle ısıtılmakta olup, yapı keşif tarihi itibariyle yaklaşık 6 yıllık olduğu yıpranma oranı % 6 olarak hesaplanacaktır.
Yapı bedeli, 24.03.2021 tarih ve 31433 sayılı resmi gazetede yayınlanan Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı 2021 yılı yapı yaklaşık maliyeti cetvelinin III. sınıf (B) grubu konutlar yapı bedeli olan 1.800,00 TL/m² göz önüne alınacaktır. Buna göre yapının bedeli:
Mesken yapı bedeli: 100,00 m² x 1.800,00 TL/m² x 0,94 (%6 yıp) ? 169.200,00 TL
İCMAL
Arsa bedeli: 80.665,71 TL
Yapı bedeli: 169.200,00 TL
Toplam yapı bedeli: 249.865,71 TL dir.
Songül VURAL ın hisse değeri = 249.865,71 TL x 20/21 hisse = 237.967,34 TL
Yunus CAMUZ un hisse değeri = 249.865,71 TL x 1/21 hisse= 11.898,37 TL
Adresi: Mavikent Mh. 280 Ada, 2 Parsel A Blok 1. Kat 5 Nolu Bağımsız Bölüm Şahinbey / GAZİANTEP
Yüzölçümü: 85 m²
Arsa Payı: 1/651
İmar Durumu: İnşaat tarzı taşınmaz 1/1000 ölçekte imar planında Taks 0,25 Kaks 1,50 yençok 10 katlı yapı adasına gelmektedir.
Kıymeti: 249.865,71 TL
KDV Oranı: %1
Kaydındaki Şerhler: Diğer : Dosyasındadır
1. Satış Günü: 23/02/2022 günü 14:00 – 14:05 arası
2. Satış Günü: 23/03/2022 günü 14:00 – 14:05 arası
Satış Yeri: Gaziantep Adliyesi Ek bina içi mezat salonu
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2021/4 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.03/12/2021(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/898692/emlak/konut/gaziantep-sahinbeyde-85-m2-daire-mahkemeden-satiliktir-1-21-hissesi-