T.C.
GAZİANTEP
4. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2021/2 SATIŞ

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANISatılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Gaziantep ili, Şahinbey ilçesi, Bağlarbaşı mah, 8489 ada, 1 parsel (eski : 1252) de kayıtlı 9.939,57 m2 mücavir alan sınırları içerisinde belediye hududları içerisinde 1/25000 ölçekli nazım imar planı içinde dikiili tarım alanı içindedir imara alınmamıştır arsa vasfı kazanmamıştır belirtihen nedenlerden dolayı söz konusu taşınnmaz tarım arazisidir taşınmazda antepfıstığı ağaçları ve bağ omcaları bulunduğu bağ omcalarının ekonomik değeri az olduğunda dolayı taşınmaz kapama antep fıstığı bahçesi olarak değerlendirilmektedir. toprak yapısı eğimi killi tınlı taşlı toprak işlenmesi yapılmış %1-2 eğimli, sınıfı ve verimi 2. sınıf verimli, il merkezine yakın olup ulaşımı kolaydır. dava konusu taşınmaz bağlarbaşı mahallesinin yaklaşık 1500 mt uzaklığında ve güney yönla olduğu kadastro yoluna cepheli olduğu çevresinde bağ evlerinin olduğu tespit edilmiştir. dava konusu taşınmaza her ne kadar tarım arazisi olarak kıymet taktiri yapılmış ise de taşınmazın sadece kapaitalizasyon faiz oranı ile değerlendirilmeyecek olduğu kanaatine varılmıştır. Objektif unsurlarlada değerinde artışlar olması gerektiği sonucuna varılmıştır. Bunlar; Dava konusu taşınmaz Bağlarbaşı Mahallesinin yaklaşık 1500 metre uzaklığında ve güney yönlü olduğu, kadastro yoluna cepheli olduğu. Çevresinde bağ evlerinin olduğu tespit edilmiştir. Dava konusu taşınmaz serbest piyasa da arsa gibi yatırım amaçlı alanıp satılan yerlerden olduğu, çevresinin 1/1000 imar planına alınması Gaziantep-Kilis çevre yoluna ve Bağlarbaşı Mahalle asfalt yoluna yakın olması hali hazırda Bağlarbaşı Mahallesinin belediye hizmetlerinden faydanılan yerlerde olması dolayısıyla taşınmazın Karataş toplu konutları ve Sanayi bölgesine yakın olması taşınmazın değer artırıcı unsurlarıda dikkate alınarak %150 oranında artırılması
gerektiği kanaatine varılmıştır.
Adresi: Gaziantep İli, Şahinbey İlçesi, Bağlarbaşı Mah. 8489 Ada (Eski Parsel No: 1252) Şahinbey / GAZİANTEP
Yüzölçümü: 9.939,57 m2
Arsa Payı: Tam
İmar Durumu: İnşaat tarzı 1/25000 ölçekli nazım imar planı içindedir.
Kıymeti: 2.175.902,33 TL
KDV Oranı: %18
Kaydındaki Şerhler: Diğer : Dosyasındadır.
1. Satış Günü: 08/03/2022 günü 14:00 – 14:05 arası
2. Satış Günü: 08/04/2022 günü 14:00 – 14:05 arası
Satış Yeri: GAZİANTEP ADALET SARAYI EK BİNA İÇİ MEZAT SALONU
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2021/2 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.26/11/2021(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/893441/emlak/tarla-tarim-arazisi-bag-bahce/gaziantep-sahinbeyde-9-939-m2-tarim-arazisi-mahkemeden-satiliktir