HKÜ’lü Akademisyenlerin, Deprem Anındaki İnsan Davranışlarının Belirlenmesine Yönelik Projesi, TÜBİTAK tarafından kabul edildi! TÜBİTAK Girişimcilik ve Yenilikçilik Endeksi’nde, vakıf üniversiteleri arasında 8.’inci sırada yer alan Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nin (HKÜ) öğretim elemanları tarafından hazırlanan; “Deprem Anı İnsan Davranışlarının Belirlenmesi ve Politika Önerileri Sunulmasına Yönelik Bir Araştırma” adlı projesi, TÜBİTAK 1001 – Deprem Araştırmaları Çağrısı kapsamında kabul edildi. İnsanların deprem anında gösterdikleri davranışların  araştırılacağı projede, yakın tarihlerde gerçekleşen Elazığ ve İzmir depremleri ile ilgili sosyal medyada yer alan görüntülerin uzmanlar tarafından incelenmesi,  Elazığ ve İzmir’de depreme maruz kalmış kişilerle yarı yapılandırılmış mülakat ve odak grup görüşmeleri yapılması planlanıyor. Proje kapsamında, görüntü analizi ve görüşmeler yoluyla elde edilen veriler analiz edilerek, daha geniş bir örneklemden veri toplayabilmek için, deprem anı insan davranışları ölçeği geliştirilecek. Aynı zamanda, AFAD tarafından belirlenen 5 deprem bölgesinden veri toplanarak, elde edilen verilerle yapılan analizler sonucunda ulaşılan bulgular, uzman panellerinde tartışılarak ilgili kurum ve kuruluşlara politika önerilerinde bulunulacak.

PROJE 33 AY SÜRECEK

33 aylık bir sürede tamamlanması hedeflenen projenin yürütücülüğünü, HKÜ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mazlum Çelik üstlendi. Projenin araştırma ekibinde ise; Prof. Dr. Özge Hacıfazlıoğlu, Dr. Öğr. Üyesi Mediha Ömür, Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Kurtoğlu, Dr. Öğr. Üyesi Furkan Baltacı ve Dr. Öğr. Üyesi Hilal Yakut İpekoğlu yer alıyor. Proje ile deprem anında insanların nasıl davrandıkları, deprem anında kişinin içinde bulunduğu durumun, mekânın ve kişinin demografik özelliklerinin deprem anı davranışları üzerine etkileri araştırılacak. Ayrıca; Türkiye’de ilk defa yapılan bu çalışmanın bulgularının depremden korunma eğitimleri, bina tasarımları, arama-kurtarma çalışmaları gibi birçok konuda kullanılması amaçlanıyor.