T.C.
GAZİANTEP İCRA DAİRESİ

2020/5755 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO’LU TAŞINMAZIN Özellikleri: Gaziantep İl, Şahinbey İlçe, 564 Ada, 7 Parsel, ÇUKUR Mahalle/Köy, 2. Kat 16 Nolu Bağımsız Bölüm büro vasfındadır. Arsa payı: 141,86 m2x16/400=5,67m2 dir. Çevresi bitişik nizam 4-5 katlı büro ve iş yerleriyle yapılaşmıştır. Gaziler Nolu Cadde ve 42004 Nolu sokağa cepheli köşe başı bir parseldir. Alaybey Camisinin yaklaşık 158m batısındadır. Belediyenin Su elektrik, havagazı ve kanalizasyon ulaşım çöp toplama gibi hizmetlerinden tam olarak yararlanmaktadır. Ulaşım sorunu yoktur. Büro:36,93m2 brüt İnşaat alanı, 32,13m2 net alanı vardır. Betonarme karkas yapı yaklaşık 41-50 yıllık olup %40 yıpranması vardır. Yapının sınıfı 3 A dir. Muayenehane, Bekleme odası Laboratuvar ve wc den ibarettir. Dış duvarları, cephe boyası ile boyalıdır. Arsa payı: 5,67m2 x 7.000,00TL/m2 =39.690,00TL Büro:36,93m2 x 1.360,00TL /m2x%60(%40 yıpranma)=30.134.88TL TOPLAM=69.824,88TLAdresi: Çukur Mah. Gaziler Caddesi No: 106C 2. Kat No 1Şahinbey / GAZİANTEP
Yüzölçümü(Ana Taş)141,86 m2
Arsa Payı16/400
İmar DurumuÇevresi bitişik nizam 4-5 katlı büro ve iş yerleriyle yapılaşmıştır.
Kıymeti69.824,88 TL
KDV Oranı%18
Kaydındaki ŞerhlerTapu kaydında olduğu gibidir.
1. Satış Günü14/10/2021 günü 15:00 – 15:05 arası
2. Satış Günü11/11/2021 günü 15:00 – 15:05 arası
Satış Yeri: Gaziantep Adliyesi Ek Bina Mezat Salonu ŞEHİTKAMİL GAZİANTEP

Satış şartları :1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2020/5755 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
7- İlanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması hâlinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.16/08/2021(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/844999/emlak/is-yeri-ve-ticari-isletme/gaziantep-sahinbeyde-141-m2-buro-icradan-satiliktir