T.C.
GAZİANTEP İCRA DAİRESİ
2020/19028 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANISatılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :


1 NO’LU TAŞINMAZIN Özellikleri: Gaziantep İl, Şahinbey İlçe, 5960 Ada, 8 Parsel, TEKSTİLKENT Mahalle/Köy, Gaziantep ili, Şahinbey İlçesi, Tekstilkent Mahallesi, 5960 ada 8 parselde kayıtlı 11.124,91 m2 yüzölçümlü “ARSA” nitelikli arazidir. Ulaşım asfalt yol üzerinden sağlanabilmektedir. Konu taşınmazın sınırlarını belirleyici olarak herhangi bir tel örgü, duvar, çit vs. bulunmamaktadır. Taşınmaz topoğrafık olarak düz bir yapıya sahip olup, geometrik olarak amorf bir şekle sahiptir. Taşınmaz üzerinde herhangi bir yapı bulunmamaktadır. Fiziki durumu, emsalleri, coğrafi konumu, imar durumu, yol durumu, piyasa rayiç değerleri, ulaşım kolaylığı, toprak yapısı ve çevrenin gelişmişlik durumu göze alındığında; Arazinin m2 birim değerinin 3.500 TL/m2 olacağı kanaatine varılmıştır. Buna göre; borçlu Hissesi Arazi Değeri = 3.500 TL/m2 x 122,30 m2 = 428.050,00 TL dir.
Adresi: Tekstilkent Mahallesi, Abdulkadir Konukoğlu Bulvarı 5960 Ada 8 Parsel Şahinbey / GAZİANTEP
Yüzölçümü 11.124,91 m2
Hissesi 12230/1112491
Kıymeti 428.050,00 TL
KDV Oranı %18
İmar Durumu: Şahinbey Belediyesi 1/1.000 ölçekli uygulama İmar Planı kapsamında E:l,55 Hmax:12 kat konut +ticaret alanında kalmaktadır.
Kaydındaki Şerhler Tapu kaydında olduğu gibidir.
1. Satış Günü 25/11/2021 günü 10:00 – 10:05 arası
2. Satış Günü 22/12/2021 günü 10:00 – 10:05 arası
Satış Yeri: Gaziantep Adalet Sarayı Ek Bina Mezat Salonu ŞEHİTKAMİL GAZİANTEP
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2020/19028 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
7- İlanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması hâlinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer. 21/06/2021(İİK m.126)(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/812302/emlak/arsa/sahinbey-tekstilkentte-konut-ticaret-imarli-arsa-icradan-satiliktir