HÜDA PAR Gaziantep Gençlik Kolları Başkanı Ubeydullah Çakır, uyuşturucu ve madde bağımlılığıyla mücadelede başta hükümet olmak üzere, toplumun tüm kesimlerinin, ellerinden gelen gayreti göstermeleri çağrısında bulundu. HÜDA PAR Gaziantep İl Gençlik Kolları Başkanlığı, “Bağımlı Olma Hür Ol” temasıyla parti il binasında bir basın açıklaması düzenledi. Basın açıklamasını okuyan HÜDA PAR Gaziantep Gençlik Kolları Başkanı Ubeydullah Çakır, uyuşturucu kullanımının küresel bir salgına dönüştüğünü söyledi. Uyuşturucuyla mücadele etmek için çaba sarf ettiklerini belirten Çakır, “Uyuşturucu, kumar, alkol gibi hem insanlığa hem de topluma zarar veren bu tür alışkanlıklarla mücadele için bunlara karşı duyarlılık oluşturmak amacıyla burada toplanmış bulunmaktayız. Bu uyuşturucu hastalığı bireylerden kendilerini etkilemesinin önüne geçip ulusal bir salgına dönüşmüştür.” dedi.

“Toplumun tüm kesimleri soruna odaklanmalı”

Gençleri madde bağımlılığına iten etkenlerin başında işsizlik, özgüven eksikliği, aile içi şiddet, dışlanma, duygusal yıpranma ve sevgi eksikliğinin geldiğine dikkat çeken Çakır, “Ailelerin ve gençlerin hayatlarını karartan madde bağımlılığındaki artış ne yazık ki ülkemizde esef verici boyutlara ulaşmıştır. Yapılan araştırmalar madde bağımlılarının, bu alışkanlıklarını etraflarındaki kişilere kısa sürede bulaştırabildiklerini göstermektedir. Bu nedenle toplumun tüm kesimleri, bu sorunun çözümüne odaklanmalı ve ellerinden gelen gayreti göstermelidirler. Kamu, sivil toplum, üniversite, medya, sanat, spor gibi bütün camialar toplumsal sorumluluk bilinciyle hareket etmeli, madde bağımlılığının sebep ve sonuçlarını birlikte değerlendirerek bu sorun ile mücadelede bütüncül bir yaklaşım sergilemelidirler.  Aksi takdirde madde bağımlılığı önümüzdeki yıllarda çok daha ileri boyutlara ulaşacak ve mücadele daha da zorlaşacaktır.” ifadelerini kullandı.

“Bağımlılığa karşı en iyi korunma yolu, hiç bulaşmamaktır”

Çakır, gençlerin ekseriyetle sosyal ortamlarda bir kereye mahsus deneme yoluyla madde bağımlısı olduğunun bilinen bir gerçek olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Bir kere denemek, bağımlılığa açılan kapıdır. Bir kere denemekten çok şey olur.’ Bu nedenle diyoruz ki bağımlılığa karşı en iyi korunma yolu, hiç bulaşmamaktır. Kişilerde fizyolojik, psikolojik ve sosyal problemler meydana getiren bağımlılıkların önüne hep birlikte geçebiliriz. Bağımlı kişi sadece kendisine değil; ailesine, arkadaşlarına, içinde yaşadığı topluma da zarar vermektedir. Bu durum, önleyici tedbirleri ve etkili tedavi yöntemlerini gerekli kılmaktadır. Gençliğin madde bağımlılığına karşı korunması sağlıklı, donanımlı, ahlaklı ve erdemli bireyler olarak yetiştirilmelerinin sağlanması devletin öncelikleri arasında olmalıdır. Gençlik olarak yetkililere sesleniyoruz; devletin görevi gençlerin uyuşturucu maddeleri kolaylıkla edinebilecekleri yolları ortadan kaldırmak için gerekli tedbirleri almak, denetimleri artırmak ve caydırıcı müeyyideler uygulamaktır. Bu amaçla sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimlerle iş birliği yapılarak gerekli adımlar ivedilikle atılmalıdır.” Hür Gençlik olarak birçok il ve ilçe merkezinde madde bağımlılığı ile mücadele kapsamında “Bağımlı Olma Hür Ol” teması ile farkındalık oluşturmak ve bu konuya dikkat çekmek amacıyla aktiviteler gerçekleştirildiğini anımsatan Çakır, etkinliklere destek verilmesi çağrısında bulundu.

“Önceliğimiz, beden ve ruh sağlığımızı muhafaza etmektir”

Çakır, “Bizlerde Hür Gençlik Malatya olarak, şehrimizin bütün gençliğini, madde bağımlılığına karşı bilinçli olmaya ve toplumsal bir farkındalık oluşturmak için düzenleyeceğimiz etkinliklere destek vermeye davet ediyoruz. Unutulmamalıdır ki bedenen ve ruhen temiz bir fıtrat üzere dünyaya gelen gençler olarak en önemli önceliğimiz, beden ve ruh sağlığımızı muhafaza etmektir. Son olarak diyoruz ki genç nesilleri uyuşturucu madde bağımlılığı gibi zararlı alışkanlıklardan muhafaza etmek için dinî ve manevî değerleri güçlendirmek, sağlam bir aile ortamı oluşturmak, bireysel ve toplumsal bilinci sürekli açık tutmak gerekmektedir. Dünya ve ahiret saadetimiz de buna bağlıdır.” diye konuştu. Öte yandan, HÜDA PAR Gaziantep İl Gençlik Kolları Başkanlığı, “Bağımlı Olma Hür Ol” temasıyla kent genelinde pankart açıp broşür dağıtarak uyuşturucu ve madde bağımlılığı hakkında halkı bilinçlendirdi.