Adalet Bakanlığından:
SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIM İLANI

Bilgi   İşlem   Genel   Müdürlüğü   emrinde   istihdam   edilmek   üzere   375   sayılı   Kanun Hükmünde   Kararname’nin  Ek  6’ncı   maddesi   ile  31.12.2008  tarih  ve   27097   sayılı  Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik’in 8’inci maddesi  uyarınca  sözlü  sınav  başarı  sırasına  göre  yapılacak  yerleştirme  ile  25  (yirmibeş) sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır.

Başvuru GrubuBilişim Personeli PozisyonuAlınacak
Personel Sayısı
A-1Kıdemli Yazılım Mimarı2
Kıdemli Yapay Zekâ Mimarı
A-2Kıdemli Sistem Mimarı1
Kıdemli Bilgi Güvenliği Mimarı
Kıdemli Çözüm Mimarı
B-1Kıdemli Java Yazılım Geliştirme Uzmanı4
Kıdemli Yapay Zekâ Geliştirme Uzmanı
B-2Kıdemli Sistem Uzmanı (Windows)2
Kıdemli Bilgi Güvenliği Uzmanı
C-1Java Yazılım Geliştirme Uzmanı5
Yapay Zekâ Geliştirme Uzmanı
.Net Yazılım Geliştirme Uzmanı
C-2Network (Ağ) Uzmanı4
Sistem Uzmanı Windows
Sistem Uzmanı
Veri Tabanı Güvenliği Uzmanı
SIEM Uzmanı
Sızma ve Zafiyet Test Uzmanı
Önyüz Geliştirme Uzmanı
Yazılım Geliştirme Uzmanı
D-1Java Yazılım Geliştirme Uzmanı4
Web Önyüz Geliştirme Uzmanı
Yapay Zekâ Geliştirme Uzmanı
D-2Sistem Uzmanı3
Network (Ağ) Uzmanı
Sızma ve Zafiyet Test Uzmanı
İletişim Sistemleri Geliştirme Uzmanı
Disk Sistemleri Uzmanı
TOPLAM25

Adaylar  başvurularını  28/06/2021-12/07/2021  tarihleri  arasında  saat  23:59:59’a  kadar https://www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden giriş yaparak,  e-Devlet  üzerinde  belirtilen takvimde aktif hale gelecek olan iş başvuru ekranını kullanarak gerçekleştireceklerdir. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Başvurular  için  gerekli  koşullar,  istenilen  belgeler,  sınav  süreci  ile  ilgili  diğer  bilgiler Bakanlığımız internet adresinde www.adalet.gov.tr yer almaktadır.

Kamuoyuna duyurulur.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/808602/personel-alimi-akademik-kadro-ve-egitim-ilanlari/kamu-personel-alim-ve-sinavlari/adalet-bakanligi-sozlesmeli-23-personel-alacak