GAGİAD’ın düzenlediği “TÜBİTAK 1501-1507 AR-GE DESTEK PROGRAMLARI” konulu video konferansta, firmaların uluslararası pazara yönelik teknolojik ürün veya süreç geliştirme kapasitelerinin arttırılmasına yönelik yatırım teşvikleri konuşuldu. Gaziantep Genç İşadamları Derneği (GAGİAD) “TÜBİTAK 1501 – 1507 AR-GE Destek Programları” toplantısı videokonferans sistemi üzerinden gerçekleştirildi. Gers Danışmanlık Kurucu Ortağı Selçuk Şağban’ın mentorluğunu yaptığı, Yatırım Teşvik Uzmanı Sait Hasırcı, AR-GE Yöneticisi Yavuz Demir’in konuşmacı olarak katıldığı programın açılış konuşmasını GAGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Koçer yaptı. GAGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Koçer; “TÜBİTAK’ın destekleri ile birlikte, Gazi şehrimizde bulunan firmalarımızın, önümüzdeki dönemlerde AR-GE konusunda, maliyet düşürme, ürün veya süreç yönetimlerinin iyileştirilmesi konularında çok daha başarılı çalışmalar yapacağına inanıyorum. Bu programlar sayesinde AR-GE kültürünün yerleşmesine ve yaygınlaşmasına katkı sunulacak, tüm sektörlerde teknolojik yenilik içeren proje fikirlerinin hayata geçirilmesine katkı sağlayacak, yurtiçi ve yurtdışı yeni işbirlikleri olanaklarının kapıları açılacaktır. TÜBİTAK desteklerini bu kapsamda çok değerli buluyor ve iş dünyasının bu fırsatlardan yararlanmasını umuyorum” şeklinde konuştu. 1507 KOBİ AR-GE Başlangıç Destek Programı’ndan bahseden Yatırım Teşvik Uzmanı Sait Hasırcı; “Bu programla KOBİ’lerin,  teknoloji ve yenilik kapasitelerinin geliştirilerek daha rekabetçi olmaları, sistematik proje yapabilmeleri, katma değeri yüksek ürün geliştirebilmeleri, kurumsal araştırma teknoloji geliştirme kültürüne sahip olmaları, ulusal ve uluslararası destek programlarında daha etkin yer almaları hedeflenmektedir. Firmaların teknolojik ürün veya süreç geliştirme kapasitesinin artırılması, müşteri gereksinimlerini ya da pazar boşluğunu hedef alan çözüm önerilerinin ticari prototipe dönüştürülmesi, ihracatı hedef alan ürün veya teknoloji geliştirilmesi ve aynı veya farklı alanlarda faaliyet gösteren KOBİ’lerin ortak proje çalışmaları gerçekleştirmesi konularında ki projeler desteklenmektedir. Proje bütçesi üst sınırı 600.000 TL’dir” dedi. 1501 Sanayi AR-GE Projeleri Destek Programı hakkında genel bilgiler veren AR-GE Yöneticisi Yavuz Demir ise; “Proje süresi 36 ay olan bu destek programının bütçe üst sınırı bulunmamaktadır. Bütçesi Yönetim Kurulu tarafından belirlenen tutarın (5 milyon TL) üzerinde olan projelerde ise, Ekonomik Fizibilite Raporunun sunulması zorunludur. Bu programda; personel giderleri, proje personeline ait seyahat giderleri, alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri, malzeme ve sarf giderleri, yurt içi ve yurt dışı danışmanlık ve diğer hizmet alımı giderleri Türkiye’deki üniversitelere, TÜBİTAK’a bağlı AR-GE birimlerine, özel sektör AR-GE kuruluşlarına ve benzeri AR-GE kurum ve kuruluşlarına yaptırılan AR-GE hizmeti giderleri desteklenmektedir” ifadelerine yer verdi.